Aluminium w naszym codziennym życiu

Aluminium w naszym codziennym życiu

Aluminium, czyli glin to lekki, srebrzystobiały, kowalny metal o temperaturze topnienia 660,1 stopnia Celsiusza, temperaturze wrzenia 2520 stopni Celsiusz, gęstości 2,70 g/cm3 i przewodności elektrycznej 37,67 MS/m. Oznacza to, że jest dobrym przewodnikiem zarówno ciepła jak i prądu (jest to ok. 65 procent przewodności miedzi).

Jakie są zalety i zastosowanie aluminium?

Drabina aluminiowaWykazuje dużą odporność na korozję głównie dzięki temu, że na powietrzu pokrywa się cienką warstwą tlenku Al2O3 chroniącą przed korozją atmosferyczną, działaniem wody, stężonego kwasu azotowego, licznych kwasów organicznych, a także siarkowodoru. Czysty glin w postaci pyłu stosowany jest do produkcji luster poprzez próżniowe napylenie na powierzchnię przezroczystych tworzyw sztucznych lub szkła. Pył glinowy używany jest również w hutnictwie do otrzymywania metali z ich tlenków w procesie aluminotermii. Stosowaną w tym procesie mieszaninę glinu i tlenków metali nazywa się termitem. Używa się go głównie do produkcji broni oraz spawania rur i szyn kolejowych. Oprócz tego pył glinowy jest też składnikiem farb i lakierów metalicznych odpowiedzialny za charakterystyczny połysk. Zadziwiające jest to, że pył stosowany jest również w przemyśle spożywczym, jako barwnik metaliczny używany do srebrnych dekoracji ciast i tortów. Parlament Europejski uznał, że dodawanie aluminium powinno być zakazane, ponieważ istnieją przesłanki, że ma związek z choroba Alzheimera, choć do tej pory nie udało się tego jednoznacznie udowodnić. Folie aluminiowe o różnej grubości stosowane są do pakowania między innymi żywności oraz do różnorodnych celów w technikach laboratoryjnych. Folia wykorzystywana jest również jako tak zwane lustro lub ekran cieplny do zapobiegania utraty ciepła. Jednak najczęściej aluminium stosowane jest do produkcji takich przedmiotów jak drabiny aluminiowe, rusztowania aluminiowe, suszarki do bielizny, głównie ze względu na wysoką kowalność jaką oferuje, co przekłada się na łatwą obróbkę i praktycznie każdy możliwy kształt do uzyskania.

Odgrywa to dużą wagę zwłaszcza przy produkcji drabin, które posiadają co raz to bardziej skomplikowane, wieloczęściowe konstrukcje i brak trudności z obróbką ułatwia wykonywanie niektórych skomplikowanych elementów.