Dostosowanie budynków uniwersyteckich do potrzeb osób niepełnosprawnych – dźwigi towarowe

Dostosowanie budynków uniwersyteckich do potrzeb osób niepełnosprawnych – dźwigi towarowe

Osoby niepełnosprawne mają coraz większą swobodę w dostępie do edukacji. Jeszcze niedawno, tylko teoretycznie mogli, tak jak i osoby w pełni sprawne fizycznie, korzystać z możliwości bezpłatnych uczelni wyższych.

 

Problem z poruszaniem się po kampusie – dźwigi towarowe

dźwigi towaroweDlaczego? Większość renomowanych uczelni zajmowała budynki zupełnie niedostosowane lub dostawane tylko częściowo do potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie tych niewidomych, poruszających się o kulach lub na wózku inwalidzkim. Pierwszą przeszkodą były schody wejściowe, no i oczywiście klatki schodowe. W najlepszym wypadku w budynku były dźwigi towarowe, które zamiennie wykorzystywano przy transporcie wózka inwalidzkiego. W budynkach bez wind osobowych, tylko z klatkami schodowymi i to często stromymi, było to jedyne, ale niezbyt komfortowe wyjście. Dziś w takich budynkach instaluje się dźwigi dla niepełnosprawnych – wygodne i możliwe do prostej obsługi przez osobę na wózku, bez pomocy osoby trzeciej. To jednak nie koniec problemów. Stare budynki uniwersyteckie, to często budynki zabytkowe, a przy tym bardzo piękne i świetnie usytuowane. Jednak to również stare klatki schodowe i stare korytarze, których schody i posadzki są zbyt śliskie, niewygodne, za wąskie, nierówne… Te problemy można mnożyć, a problem jest ważny społecznie. Co niepełnosprawnemu po obecności platformy dla inwalidów, skoro nie może się poruszać swobodnie po korytarzach i dostać do sal wykładowych i pokojów pracowników uniwersytetu. Oczywiście student musi korzystać również z innych niż macierzysty wydział budynków uniwersytetu, bibliotek i archiwów. One więc muszą dodatkowo spełniać te samem kryteria, co same budynki wydziałowe. Sale, stoliki, siedzenia – wszystko powinno być odpowiednio przemyślane, korytarze powinny być odpowiednio szerokie i wyposażone w poręcze. Wszystko po to, by niepełnosprawny fizycznie student mógł bez trudu dostać się czy to na salę wykładowa, czy do biblioteki, czy do dziekanatu czy biur pracowników uniwersytetu i pokojów wykładowców.

Wszystkie budynki powinny być również wyposażone w specjalne łazienki i ubikacje, które umożliwiają skorzystanie z nich również osobom poruszającym się na wózkach.