Folia stretch najważniejsze informacje

Folia stretch najważniejsze informacje

W chwili obecnej folia stretch jumbo to jeden z najbardziej popularnych materiałów opakowaniowych na świecie. Jak pokazują najnowsze wyniki sprzedaży, folia stretch stanowi ponad 70% całkowitej produkcji folii z polietylenu. W chwili obecnej możemy wyróżnić dwie najważniejsze metody produkcji folii stretch jumbo. Pierwsza to technologia wylewana typu cast, a druga to technologia rozdmuchowa typu blown.

produkcja folii stretch

Zdecydowanie bardziej popularną metodą produkcji folii stretch jest metoda cast, która stosowana jest praktycznie na całym świecie. Metoda ta stosowana jest powszechnie głównie ze względów ekonomicznych, ponieważ wiąże się ona ze zdecydowanie mniejszymi kosztami produkcji. Folie stretch jumbo typu cast są orientowane jednokierunkowo wzdłuż, a folie produkowane metodą rozdmuchową orientowane są z kolei dwukierunkowo wzdłuż i dodatkowo wszerz.
To właśnie w dużej mierze dzięki tym właściwością folie stretch produkowane metodą cast wykazują zdecydowanie większą zdolność do rozciągania. Folie wykonane metodą blown charakteryzują się natomiast zdecydowanie większą odpornością na przebicia. Warto wspomnieć również, że w obu metodach stosuje się bardzo różne metody klejące. W technologii wylewanej przeważnie stosuje się polietylen o bardzo niskiej gęstości, z kolei w technologii rozdmuchowej stosuje się substancję PIB. Polietylen o bardzo niskiej gęstości odznacza się większą kleistością, przez co folia skleja się podczas składowania palet.

Producent folii stretch typu blown swoje produkty przeznacza głównie do produkcji folii rolniczej, która w naszym kraju cieszy się bardzo dużą popularnością. Co ciekawe w przypadku kleistych folii nie potrzebna jest taśma pakowa do zabezpieczenia folii.