Księgowość spółki w Polsce

Księgowość spółki w Polsce

Osoby zakładające spółkę powinny wiedzieć, że taka forma działalności wyklucza stosowanie uproszczonej księgowości. Oznacza to, że zakładając spółkę trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowego kosztu – biura rachunkowego. Księgi handlowe, czyli pełna księgowość jest bowiem bardzo skomplikowana i nie zalecamy prowadzenia jej samodzielnie.

Pełne księgi przeznaczone dla spółek

zakładanie spółek wrocławSpółka może mieć różną formę: z ograniczoną odpowiedzialnością, jawna, akcyjna czy partnerska. Każda z nich obliguje nas do stosowania pełnych ksiąg. Z uwagi na to, że konieczne będzie skorzystanie z usług księgowej, zachęcamy do zgłoszenia się do biura rachunkowego jeszcze przed oficjalnym założeniem firmy. Pracownicy pomogą nam bowiem dopełnić wszelkich formalności z tym związanych, a nawet napiszą regulamin i ustalą zasady rachunkowości naszej działalności. Z uwagi na to, że w ten sposób biura rachunkowe walczą o klientów zakładanie spółek Wrocław jest zazwyczaj całkowicie darmowe, wiąże się jedynie z podpisaniem umowy na prowadzenie księgowości w danym biurze przez określony okres czasu. Rejestracja spółki nie jest trudna, ale za to bardzo czasochłonna, wymaga też dużo cierpliwości wspólników. Każdy z nich musi bowiem iść osobiście do urzędu miasta czy gminy i złożyć swój podpis. Konieczne jest także sporządzenie odpowiednich oświadczeń między innymi zobowiązania się do przeznaczenia swojego osobistego majątku na długi, w razie braku płynności finansowej. Na pierwszej wizycie w urzędzie deklarujemy jaką część majątku przeznaczamy na cele firmowe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej korzystna ponieważ przepisy nie określają minimalnej kwoty wkładu własnego. Oznacza to, że wystarczy symboliczna kwota aby móc zacząć prowadzić taką działalność.