Mieszkania i domy, jak wybrać?

Pojęcie nieruchomości obejmuje różnego rodzaju obiekty, takie jak grunty, budynki czy części budynków (lokale). Rynek nieruchomości rządzi się własnymi prawami. Na jego specyfikę składa się szereg czynników istotnych w procesie transferu. Decydując się na zakup, sprzedaż lub wynajem nieruchomości, należy dokładnie zapoznać się z prawem funkcjonującym na rynku.

Zagadnienia dotyczące kwestii transferu nieruchomości możemy podzielić ze względu na:

Typ nieruchomości:
Domy – potocznie mówiąc, są to budynki przystosowane pod względem konstrukcji i możliwości użytku do celów mieszkalnych. Wśród rodzajów domów wyróżnia się: blok, dom jednorodzinny, dom wielorodzinny, kawalerka, mieszkanie wielopokojowe. Pojęcie domu ma również zabarwienie ideowe. Dom kojarzony jest z miejscem bezpiecznym, spokojnym, będącym azylem i schronieniem dla człowieka.
Mieszkania – według rozporządzeń ministerialnych, mieszkanie to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, posiadający odrębne wejście, wydzielony przegrodami budowlanymi, pozwalający na stały pobyt ludzi i prowadzenie gospodarstwa domowego. Wyróżnia się mieszkania: spółdzielcze (oddane do użytku przez spółdzielnię mieszkaniową), komunalne (budowane dzięki wkładowi z budżetu gminy), przeznaczone na sprzedaż i wynajem, społeczno-czynszowe (fukcjonujące dzięki pieniądzom z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego), indywidualne i zakładowe.

Strony biorące udział w procesie sprzedaży lub najmu nieruchomości:
Biura nieruchomości – agencje należące do licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami. W zakresie ich usług znajdują się oferty wynajmu i sprzedaży nieruchomości, takich jak domy, mieszkania, domki letniskowe, działki, grunty, a także różnego rodzaju obiekty komercyjne (lokale, biura). Biura nieruchomości zajmują się całym procesem obrotu nieruchomością, wymagając w zamian określonej prowizji od sfinalizowanej transakcji. W zakres ich czynności wchodzą m.in.: umieszczenie w swojej bazie danych, a także na stronach internetowych informacji z ofertą sprzedaży lub najmu, odpowiadanie na maile i telefony zainteresowanych osób, prezentowanie nieruchomości potencjalnym nabywcom lub najemcom. Biura nieruchomości pomagają również sfinalizować całą transakcję.
Transfer bezpośredni – opiera się na sprzedaży lub najmie nieruchomości bez udziału biur nieruchomości. Osoby decydujące się na sprzedaż mieszkania lub domu bez pośredników samodzielnie załatwiają wszelkie niezbędne formalności. Wiąże się to z większym nakładem energii i czasu. Główną zaletą sprzedaży bezpośredniej jest eliminacja kosztów związanych z prowizją dla agencji. Jest to korzystne zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.

Rodzaj transakcji:
Wynajem mieszkań – jest to układ pomiędzy wynajmującym mieszkanie a najemcą, według którego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu może być zwarta ustnie lub pisemnie. Częściej zawiera się umowy pisemne, w których określa się dane właściciela i najemcy, dokładny opis wynajmowanego mieszkania, wysokość kaucji i czynszu, a także termin, do którego należy uregulować płatności.
Sprzedaż mieszkań – rodzaj transakcji oparty na umowie sprzedaży, przez którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność mieszkania na kupującego i wydać mu je, natomiast kupujący zobowiązuje się to mieszkanie odebrać i zapłacić ustaloną kwotę. Do istotnych elementów umowy sprzedaży mieszkania należą m.in.: opis stron umowy (sprzedającego i kupującego), opis mieszkania, określenie formy własności, określenie ceny sprzedaży, zastrzeżenie zaliczki, oświadczenie sprzedającego o nieobciążeniu mieszkania zadłużeniami bądź prawami osób trzecich.
Kupno mieszkań – jest bardzo skomplikowanym procesem, opierającym się analogicznie na tej samej zasadzie, co sprzedaż mieszkań. Decydując się na kupno mieszkania, należy dokładnie przemyśleć wszystkie kwestie. Ofert sprzedaży jest na rynku mnóstwo, co pozwala na porównanie cen i wybranie najbardziej korzystnej opcji. Wybór mieszkania uzależniony jest od potrzeb kupującego, a także środków finansowych, jakimi dysponuje. W procesie kupna mieszkania warto zwrócić uwagę na kilka czynników, takich jak rodzaj zabudowy osiedlowej, lokalizacja, typ budynku, umiejscowienie mieszkania w budynku (parter, piętro). Kiedy wybierzemy interesującą nas ofertę, należy sprawdzić stan prawny nieruchomości (księgę wieczystą, zaświadczenia itp.).

Dodaj komentarz