Modele anatomiczne wykorzystywane w szkole

Modele anatomiczne wykorzystywane w szkole

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i rozpoczyna się już w wieku sześciu – siedmiu lat. Obecnie dzieci spędzają w niej aż osiem lat, z czego pierwsze trzy są wstępem do systematycznej nauki w starszych klasach gdzie każdego przedmiotu uczy inny nauczyciel.

Jakie są rodzaje modeli anatomicznych?

praktyczne szkolne modele anatomicznePierwszymi nauczycielami dzieci są ich rodzice, którzy poprzez zabawę edukują malucha. Później ich rolę przejmują panie przedszkolanki i nauczyciele. Choć system edukacji jest jednakowy dla każdej szkoły i każdego pedagoga, to jednak każdy z nich może prowadzić zajęcia w indywidualny sposób. Najważniejsze jest, aby dzieci z zajęć wyciągały jak najwięcej, dlatego też wykorzystywane są przez nauczycieli przeróżne pomoce dydaktyczne. W szkołach najczęściej są stosowane pomoce z historii, geografii, matematyki, chemii, fizyki czy biologii. Jednak najlepsze są praktyczne szkolne modele anatomiczne, które można znaleźć w sali biologicznej. Przeważnie są to modele dotyczące człowieka, jego narządów i układów. Chyba każdy wdział szkielet człowieka, model układu mięśniowego czy poszczególne narządy w formie przestrzennej. Dla lepszego zrozumienia tematu, wszystkie modele są zachowane w naturalnych rozmiarach. Mogą one być wykonane z drewna, plastiku lub innego tworzywa. Na pewno bardzo ciekawe są modele oka ludzkiego, serca czy żołądka, które są rozkładane na poszczególne elementy, pokazujące ich kolejne warstwy. Dla uczniów możliwość zobaczenia z bliska własnej anatomii jest bardzo ciekawym doświadczeniem.

Każde dziecko uczy się w inny sposób i ma swoje mocne oraz słabe strony. Jednakże dużo zależy od zaangażowania nauczyciela w prowadzenie zajęć i wykorzystanych pomocy dydaktycznych, które mogą zaciekawić uczniów, przez co będą lepiej zapamiętywać dany temat.