Nowoczesna waga taśmociągowa i jej zalety

Nowoczesna waga taśmociągowa i jej zalety

waga taśmociągowaWspółczesne zakłady produkcyjne wyposażone są w różnorodny sprzęt elektroniczny. Praca ręczna wykwalifikowanych pracowników przechodzi powoli do przeszłości. Najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem technicznym we wszystkich zakładach są taśmociągi.

Stosowane są one między innymi przy produkcji słodyczy, artykułów spożywczych oraz innych sypkich produktów. W taśmociągach często montowane są specjalne wagi. Waga taśmociągowa pozwala na bieżącą kontrolę ilości transportowanych artykułów. W budowie wagi taśmociągowej wymienić można odpowiedni pomost wagowy, wsparty na jednym lub kilku czujnikach tensometrycznych. Poza czujnikami waga taśmociągowa jest wyposażona w tak zwany detektor prędkości, specjalne urządzenie miernicze oraz cyfrowy wyświetlacz. Całkowita konstrukcja wagi zależna jest od jej przeznaczenia, wymagań oraz oczekiwań klienta. Klienci wśród wytycznych, które powinna spełniać waga taśmociągowa wymieniają możliwość uzyskiwania ciągłej informacji o aktualnej masie przesuwającej się na niej substancji, przepływie maksymalny i minimalny, sumie mas przetransportowanych produktów w określonym czasie, sumarycznej przetransportowanej masie, aktualnym obciążeniu czujnika oraz prędkości taśmy. Nowoczesna waga taśmowa bardzo często wyposażone są w specjalistyczne oprogramowanie. Oprogramowania dokonuje zapisu monitoringu przepływającego przez taśmociąg surowca, zapisuje rozliczenia przetransportowanych mas w rozbiciu na okresy oraz prowadzi zaawansowane bilanse oraz statystyki.

W raz z rozwojem techniki wagi taśmociągowe są ulepszane i unowocześniane. Coraz częściej przypominają małe komputery.