Przyczepy rolnicze przyszłości

Przyczepy rolnicze przyszłości

Oczywistością jest stwierdzenie, że wszystkie dziedziny gospodarki ulegają cały czas rozwojowi. Ale rozwój ten nie jest równy w każdej z nich. Jedne  rozwijają się wyjątkowo dynamicznie inne z kolei nieco wolniej. Uwarunkowane jest to zapewne w dużej mierze zapotrzebowaniem społeczeństwa. Czyli dziedzina gdzie owe zapotrzebowanie na jej produkty jest większe rozwija się szybciej. Nie inaczej jest z rolnictwem i narzędziami wykorzystywanymi w produkcji rolniczej.

Nowoczesna przyczepa

Producent Przyczep rolniczychJednym z narzędzi, które ulega cały czas dynamicznemu rozwojowi są przyczepy rolnicze. Nie są to może urządzenia spektakularne jak chociażby ciągniki rolnicze ale są nie mniej potrzebne. Rozwój tych urządzeń ewoluuje zdecydowanie w kierunku urządzeń uniwersalnych to znaczy spełniających zadania na przykład trzech maszyn w jednej. Przyczepy rolnicze coraz częściej stają się jak to fachowo się nazywa ruchomymi stacjami przeładunkowymi. Czyli przyczepami które można ustawiać w dowolnym miejscu i korzystać z nich jak z urządzeń dokonujących automatycznego przeładunku. Ma to duże znaczenie pamiętając o tym na jak grząskim często terenie musza funkcjonować samochody ciężarowe odbierając dopiero co zebrane produkty z pola. Taką uniwersalną przyczepę ustawia się na krańcu pola od strony utwardzonej drogi. Pełen kombajn podjeżdża do takiej przyczepy i oddaje płody zebrane z pola do zasobnika odbiorczego czyli wnętrza przyczepy.

Następnie produkty te są transportowane przenośnikiem najczęściej podłogowym bezpośrednio na samochody ciężarowe stojące swobodnie na utwardzonej drodze. Wydaje się, że jest to rozwiązanie w chwili obecnej optymalne. Duże ciężarowe samochody nie muszą grzęznąć na polu. Można wykorzystać wtedy pojazdy o wiele cięższe niż przy standardowej zbiórce.

Najnowsze informacje na http://www.ntagro.pl