Środki zachęty, jako motywacja dla pracowników

Środki zachęty, jako motywacja dla pracowników

W drodze ewolucji systemów motywacyjnych środki przymusu przerodziły się w środki zachęty, które miały na celu zwrócenie uwagi osób motywowanych pracą, która spowoduje realizację celów motywującego.

Transport niskopodwoziowy Olsztyn to jedna z najbezpieczniejszych metod transportu

Użycie środku zachęty powoduje, że osoba motywowana, pomimo tego, że postawiony jej cel nie jest jej własnym, chce go osiągnąć. Jest to bardzo dobry sposób na to, aby osoby, które zajmują się trudnym transportem niskopodwoziowym chciały to robić i robiły to z przyjemnością. Transport niskopodwoziowy Olsztyn to jeden z przykładów firmy się tym zajmującej.

transport niskopodwoziowy OlsztynPowodem tego jest interes, który motywowany ma w dojściu do postawionego celu, jednak nie można powiedzieć jeszcze o pełnej integracji interesów motywowanego i motywującego. Motywowanie, które wspomagają omawiane środki można podzielić na: wzmacnianie – uznawane przez psychologów, jako proces motywowania oparty na uczeniu się przez pracowników pożądanych zachowań. Charakterystyczny dla wzmocnień jest ich podział na pozytywne i negatywne. Te pierwsze to takie, kiedy w ślad za określonym zachowaniem idzie nagroda, natomiast negatywne, to takie, kiedy pracownik unika negatywnych konsekwencji swojego zachowania. Wzmocnienie negatywne nie prowadzi do powielania zachowań pożądanych, doprowadza jedynie do eliminacji tych niepożądanych, a co za tym idzie do uniknięcia kary. Metoda wzmocnień jest długookresowym oddziaływaniem na ludzi, dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do każdego pracownika, bowiem jedno zachowanie może wzbudzać zarówno pozytywne, jak i negatywne wzmocnienie, tzn. np. nagroda od szefa, dla pracownika może być wzmocnieniem pozytywnym, jednak niechęć grupy do pracownika z powodu otrzymania tej nagrody, może być dla niego wzmocnieniem negatywnym, pobudzenie systemowe – z jego logiki można wywnioskować, że pracownik może poczuć się oceniony niesprawiedliwie, jeśli otrzyma nagrodę inną, aniżeli jego kolega. Wynika z tego, że nagrody powinny być takie same dla każdego pracownika. Poza tym pracownicy wiedzą, że nie muszą osiągać wyższych efektów niż inni, żeby pozostać w systemie, a to jest dla nich bardzo ważne.