Wagi do sprawdzania pojazdów ciężarowych

Wagi do sprawdzania pojazdów ciężarowych

Ograniczenia panujące na drogach zabraniają wyjazdu na nie pojazdom przekraczającym określoną w ustawie wagę. Podczas gdy nie jest to żaden problem dla kierowców samochodów osobowych, wielokrotnie zdarzało się iż pojazdy ciężarowe czy komunalne przekraczały dopuszczalne wagi, zarówno przypadkowo jak i przez celowe działanie.

Najdokładniejsze wagi samochodowe

wagi do śmieciarekTe firmy które chcą jak najbardziej kontrolować wagomiar pojazdów i nie przekraczać dopuszczalnej wagi maksymalnej nawet w minimalnym stopniu zaopatrują się w wagi samochodowe w skali przemysłowej, które z łatwością pozwalają kontrolować zarówno całkowitą wagę pojazdu, jak i wagę samego ładunku. Baza danych wag pozwala bowiem na wprowadzenie wagi specyficznej dla danego pojazdu, i zapisanie jej jako wzoru tylko dla tego jednego samochodu, który następnie porównywany jest z wagą całkowitą. Nie jest to jednak wymaganie, gdyż w wielu firmach stosowane są identyczne pojazdy o takiej samej wadze, która odejmowana jest od wagi całkowitej w celu poznania wagi ładunku. Takie wagi stosowane są w bardzo wielu miejscach, najczęściej w magazynach spedycyjnych, aczkolwiek zakłady komunalne również użytkują takie wagi, głównie do kontroli wagi ładunku śmieciarek miejskich czy podobnych pojazdów zadaniowych. Wagi te najczęściej są montowane pod podłogą przestrzeni załadunkowej, aczkolwiek są takie miejsca w których wag nie można zamontować w ten sposób.

Tam wykorzystywane są wagi wyglądające niczym mocno powiększona wersja użytkowych wag przemysłowych, w wariancie najazdowym. Niezależnie od rodzaju wagi, wszystkie te urządzenia są bardzo dokładne, i mogą mierzyć ładunek w skali od jednego kilograma po kilkadziesiąt ton. Są przy tym niezawodne i bardzo odporne na przeciążenia, najczęściej spowodowane przekroczeniem wagi ładunku.

Więcej informacji wagielektroniczne.com.pl