Wentylacja i rekuperacja

Zdrowie z powietrza!

Odpowiednie warunki panujące w pomieszczeniu mają znaczący wpływ na ludzkie zdrowie, samopoczucie oraz poziom wydajności pracy. Niewłaściwie jakość powietrza może powodować zmęczenie, bóle głowy czy alergie. Temperatura we wnętrach nie powinna być ani zbyt wysoka, ani też za niska. Ta sama zasada tyczy się również innych czynników, takich jak poziom wilgotności czy czystości powietrza. W celu zapewnienia optymalnych warunków, zarówno w domach jak i w miejscach pracy, wykonuje się kompletne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Podstawowe zagadnienia dotyczące kwestii cyrkulacji powietrza możemy podzielić ze względu na:

1. Charakter procesu:
Klimatyzacja – proces polegający na wymianie powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymanie w nim odpowiedniej temperatury, wilgotności, czystości oraz dystrybucji powietrza. Klimatyzacja zapewnia optymalne warunki do pracy oraz prawidłowego funkcjonowania.
Wentylacja – cyrkulacja powietrza, zazwyczaj pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią zewnętrzną. Dzięki procesowi wentylacji z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone powietrze, na miejscu którego pojawia się powietrze świeże. Istnieją trzy podstawowe rodzaje wentylacji:
naturalna, oparta na działaniu wiatru.
grawitacyjna, działająca na zasadzie wymiany powietrza przy występowaniu różnicy ciśnień między przestrzenią wentylowaną, a ujściem kanału wentylacyjnego. W zakresie wentylacji grawitacyjnej wyróżnia się wentylację z odzyskiem ciepła. Jest to kontrolowana instalacja wentylacyjna wyposażona w rekuperator. Zapewnia zmniejszenia strat ciepła poprzez sprawną pracę wentylacji grawitacyjnej. Dzięki swojemu działaniu umożliwia znaczne ograniczenia kosztów ogrzewania, a także oczyszcza powietrze, wywierając pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie.
mechaniczna, w której wymiana powietrza jest sterowana przez ustalony mechanizm.

2. Rodzaj urządzenia montowanego w systemie wentylacyjnym:
Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) – urządzenie wspomagające wentylację budynków, ujednolicające temperaturę powietrza dochodzącego do wnętrza budynku. Gruntowy wymiennik ciepła ma za zadanie podgrzewać powietrze zimą oraz schładzać je latem. Pełna instalacja GWC składa się z jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji przewodów z glikolem (glikol pracuje w obiegu zamkniętym).
Rekuperator – nazywany wymiennikiem ciepła. Jest to urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, umożliwiające odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku. Wyróżnia się kilka rodzajów konstrukcji rekuperatorów, np. rekuperator z czynnikiem pośrednim, z ruchomym wypełnieniem czy rekuperator przekazujący ciepło przez przegrodę płytową.

3. Elementy montowane w instalacji:
Wentylator – urządzenie służące do przetłaczania powietrza.
Kanały wentylacyjne – pojęcie określające zarówno rury wentylacyjne wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego, jak i przewód (komin), będący elementem konstrukcji wentylacyjnej. Kanały wentylacyjne służą do prowadzenia instalacji wentylacyjnych. Powinny być wykonane z trwałych, niepalnych materiałów, posiadać wymiary dostosowane do ilości odprowadzanego powietrza, wysokości przewodów i różnicy temperatur. Kanały wentylacyjne muszą być także szczelne i wyposażone w odpowiednią kształtkę
Kratka wentylacyjna – stanowi zakończenie fragmentu wentylacji w pomieszczeniu.
Nawiewnik – element montowany np. w oknach, służący do doprowadzania powietrza z zewnątrz do pomieszczenia.
Nasada kominowa – montowana na końcu przewodu kominowego.
Tłumik akustyczny – służy ograniczeniu hałasu w przewodach wentylacyjnych.

Dodaj komentarz