Znaczenie Powstań Śląskich

Znaczenie Powstań Śląskich

  • Post author:
  • Post category:Handel

Uważam, że historia nie powinna być traktowana tylko i wyłącznie jako zbiorowisko ciekawych informacji na temat wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Pod warunkiem właściwej analizy można przecież jest takich informacji historycznych czerpać pewne wzorce właściwych postaw. Powstańcy śląscy ze względu na postawę i trud to idealny przykład.

Powstania na Śląsku – ważny etap w historii

powstania śląskieWalka o niepodległości w przypadku omawiania różnych kwestii związanych z powstaniami wybuchającymi na spornych i granicznych terytoriach Rzeczypospolitej jest oczywiście istotna, ale motywów do takich działań było w praktyce zdecydowanie więcej. Na przykładzie Powstań Śląskich można to z łatwością pokazać. Zainteresowanie powstaniami śląskimi jest konieczne, ponieważ w ich konsekwencji sytuacja Polski w kontekście przemysłu oraz dostępu do cennych przecież zasobów węgla uległa po I Wojnie Światowej zdecydowanej poprawie. Efekty uzyskane w kontekście dostępu do zakładów przemysłowych i kopalń uzyskane na skutek walk powstańczych byłeś przecież dla nas zdecydowanie korzystniejsze niż te wynikające z przeprowadzonego plebiscytu. Powstania Śląskie miały też inne cele, które były zrealizowane. Z dostępem do takich informacji nie ma problemu. Jedną z głównych przyczyny wybuchu tych walk były w większości przypadków różne akty terroru. W tak trudnych okolicznościach organizacje były nadal skuteczne.

Na skutek powstania udało się nie tylko zminimalizować takie działania i tym samym lepiej przygotować Śląsk do plebiscytu, ale również wymóc pewne zmiany, jeżeli chodzi o posady zajmowane przez urzędników i tak dalej. Dzięki powstaniu Śląskim należy teraz do Polski i jednocześnie udało się zachować jego niepowtarzalną kulturę, która jest związana właśnie z naszym narodem.